ONS PRIVACYBELEID

Bij Laboutiek is iedereen bijzonder én belangrijk, dus ook je privacy.

Mocht je je gegevens met ons delen dan gebruiken wij die om je nog beter en sneller te kunnen helpen bij alle stappen rond je aankopen en om je op de hoogte te houden van onder andere onze acties en evenementen. Wij verzamelen en bewaren de gegevens die je met ons hebt gedeeld natuurlijk op veilige wijze.

Hieronder kan je ons volledige privacybeleid lezen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij helpen je graag verder.

 1. PRIVACYBELEID

 2. KLANTENSERVICE

 3. AAN WIE VERSTREKT LABOUTIEK JOUW GEGEVENS?

 4. HOE BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

 5. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

 6. COOKIES

1. PRIVACYBELEID

Dit is het Privacybeleid van Laboutiek. Laboutiek vindt de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”). In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 1 maart 2020.

1.1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Laboutiek is een toonaangevend instituut met online winkels en verschillende digitale marketing- en diverse verkoopkanalen verspreid over heel de wereld. De websites van Laboutiek zijn te vinden op www.laboutiek.com. De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Laboutiek, Nobelstraat 78, 3231 BD Brielle (KvK: 76515931).

1.2 Welke persoonsgegevens verzamelt Laboutiek en voor welke doeleinden?

Doeleinden en grondslagen geregistreerde klant: Het registreren van een klant (hierna vaste klant) heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op voorkeuren en interesses. Ook op de Website zie je inhoud die past bij jouw interesses en we vullen online en in je Klanten Account bijvoorbeeld met je maten en andere voorkeuren in. Als vaste klant heb je via je klanten Account (via de Website) toegang tot je online aankoophistorie, zodat je die altijd terug kan vinden.

Om jouw voorkeuren en interesses te bepalen, wordt gebruik gemaakt van informatie die op basis van jouw toestemming is verkregen met cookies of vergelijkbare technieken. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken. We kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Laboutiek om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

Informatie gekoppeld aan jouw Klant Account: Door jouw gebruik van de verschillende diensten van Laboutiek te analyseren, kunnen wij onze diensten en communicatie beter op jouw wensen afstemmen.

1.2.1 Webshop Account

We gebruiken jouw gegevens om er voor te zorgen dat je eenvoudig vervolgbestellingen op de website kan plaatsen en voor het afhandelen van jouw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou. Indien je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief worden jouw aankoopgegevens gebruikt om de nieuwsbrief op jouw interesses aan te passen.

1.2.2 Bestellen als gast

Als je een online bestelling wilt doen zonder een account aan te maken, vragen wij jouw gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met je te hebben over jouw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou. Wij gebruiken jouw gegevens en websitegebruik ook om (op niet persoonlijke niveau) statistieken en demografische rapporten op te stellen over het gebruik van onze website. Op deze manier hebben we meer inzicht in het gebruik van de dienst en kunnen wij de technologie verbeteren. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Laboutiek om inzicht te hebben in het gebruik van onze diensten en onze processen te verbeteren.

2. KLANTENSERVICE

Als je contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van de Laboutiek klantenservice, verzamelen wij voor zover nodig de volgende gegevens

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk om op jouw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met jou. We slaan je vraag op om je later beter behulpzaam te kunnen zijn en je klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Laboutiek om haar dienstverlening te verbeteren.

3. AAN WIE VERSTREKT LABOUTIEK JOUW GEGEVENS?

Laboutiek kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Laboutiek en Laboutiek draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Laboutiek optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Laboutiek afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij jouw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Laboutiek. Ook kan Laboutiek diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Je wordt daarover altijd geïnformeerd op het moment dat je gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt LABOUTIEK alleen gegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

4. HOE BESCHERMEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Intern zorgen we ervoor dat het personeel van Laboutiek de belangrijkheid van de bescherming van klantgegevens ziet. Zo hebben medewerkers die toegang hebben tot klantdata een geheimhoudingsplicht en wordt in trainingen stilgestaan bij het correct en veilig gebruiken van klantdata en systemen waar klantdata in opgeslagen staat.

LABOUTIEK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens. Er wordt gelogd wie toegang heeft (gehad) tot de gebruikersdata. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht.

5. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

5.1 Inzage en correctie

Als je wilt weten welke persoonsgegevens LABOUTIEK van u verwerkt en voor welke doeleinden, kan je contact opnemen met LABOUTIEK via info@laboutiek.com.

5.2 Bezwaar

Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze klantenservice via info@laboutiek.com. In de e-mails of andere berichten die LABOUTIEK stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien je hiervan gebruik maakt, zal je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kan je je niet afmelden.

5.3 Verwijdering

Als je wilt dat LABOUTIEK jouw persoonsgegevens en/of jouw account verwijdert, kan je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@laboutiek.com. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

5.4 Beperking verwerking

Als je gegronde redenen hebt een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die LABOUTIEK verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door LABOUTIEK, kan je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@laboutiek.com.

6. COOKIES

Wij streven ernaar je open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op LABOUTIEK.com. Cookies worden door ons gebruikt om je gebruiksgemak op onze website te verbeteren en om advertenties en andere content te filteren naar gelang je interesses. Onderstaand vind je een verdere uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, waarvoor ze gebruikt worden en hoe je je, indien je dat wenst, kunt afmelden voor cookies. Via deze webpagina zullen wij je op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom cookies.

6.1 Regelgeving rond cookies in Nederland

Op 5 juni 2012 is er nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogeheten “cookies” op webpagina's. Deze regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw). De nieuwe regelgeving heeft mede betrekking op je privacy. Jouw privacy is uiteraard belangrijk voor ons en daarom informeren wij je op deze pagina graag over dit onderwerp.

6.2 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Zolang je als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door jouw bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

LABOUTIEK maakt gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link tracking. Bij link-tracking zijn elementen toegevoegd aan de URL, aan de hand waarvan wij je kunnen herkennen als je vanuit onze marketing e-mails doorklikt naar onze website.

Ongetwijfeld zul je er al ervaring mee hebben dat bedrijven op je computer, tablet of telefoon cookies plaatsen. LABOUTIEK maakt gebruik van de volgende type cookies:

 • Functionele cookies: Cookies die noodzakelijk zijn om online te kunnen winkelen.
 • Analytische cookies: Cookies die ons helpen erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website of in nieuwsbrieven.
 • Tracking cookies (first en third-party): Cookies die gebruikt worden om surfgedrag vast te leggen zodat het mogelijk is over verschillende domeinen gerichte aanbiedingen te doen of (product) content te tonen.

LABOUTIEK.com gebruikt op dit moment de onderstaande cookies:

6.3 Functionele cookies:

 • LABOUTIEK: Cookies die noodzakelijk zijn om online te kunnen winkelen.
 • Adyen: Cookie gebruikt voor beveiligingsdoeleinden op het gebied van betalingen.
 • ROBIN: Cookie die het mogelijk maakt om via livechat en andere manieren via contact button met ons in contact te treden.
 • Barilliance: Cookies die het mogelijk maken om een e-mail te sturen als je iets achterlaat in je winkelwagentje.

6.4 Analytische cookies:

 • Google Analytics: Een tracking service die ons helpt erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website.
 • Google Tagmanager: Een service die ons helpt bij het beheren van de meetpixels.
 • Hotjar: Een feedback service die ons helpt erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website.
 • Newrelic: Een monitoring service die ons helpt erachter te komen wat de performance status is van de website.

6.5 Tracking cookies:

 • Awin: Cookies die controleren of en wanneer een gebruiker een product heeft gekocht na het zien en klikken op een advertentie op een website van een Awin-partner. Deze informatie wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties van third party sites binnen het Awin netwerk te meten. Awin gebruikt sessie en permanente cookies. De inhoud van de permanente cookie is beperkt tot een geanonimiseerd identificatienummer. Naam, IP-adres of andere gegevens over uw identiteit worden niet opgeslagen door Awin en ze creëren geen individuele profielen van u als gebruiker met betrekking tot uw browsingpatronen. Awin-cookies slaan informatie op wanneer een bezoeker klikt op een Awin affiliate link. Informatie zoals de tijd van de klik, of een order die werd geplaatst en vanaf welke site u werd verwezen, worden opgeslagen. Persistente cookies van Awin blijven gedurende dertig dagen actief.
 • Barilliance: Cookies die infomatie verzamelen over hoe de website wordt gebruikt, ten einde de sessie meer relevant te maken en de juiste producten en content te laten zien.
 • Facebook: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Facebook) de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker. Facebook gebruikt sessie en persistent cookies voor haar reclameproducten.
 • Snapchat: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Snapchat) de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker. Snapchat gebruikt sessie en persistent cookies voor haar reclameproducten.
 • Google AdWords: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Google) de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van uw recente zoekopdrachten. Google Adwords gebruikt sessie en persistent cookies voor haar reclameproducten.